การพิมพ์ชิ้นงาน 3 มิติ เพื่อใช้งานจริง  (3D printing for practical use)

การพิมพ์ชิ้นงาน 3 มิติ เพื่อการใช้งานจริง

(3D printing for practical use)เรามาเข้าใจ หลักการทำงานของเครื่องพิมพ์ 3D Printer แบบ FDM กันก่อนนะครับ ว่าหลักการคร่าวๆเป็นอย่างไร!

หลักการทำงานของ 3D Pritner แบบ FDM ใช้การฉีกเส้นพลาสติกด้วยหัวฉีดความร้อน (Nozzle) และเรียงตัวเป็นชั้นๆ (Layer) เพื่อเป็นชิ้นงานซักชิ้นนึงและการเรียงตัวของชั้นงานแต่ละชั้นนี่แหละ เป็นข้อจำกัดที่ทำให้ชิ้นงานของเรา ไม่เป็นเนื้อเดียวกัน และสามารเกิดการแยกตัวได้!

ดังนั้น...มาเข้าเรื่อง การพิมพ์ชิ้นงาน 3 มิติ เพื่อการใช้งานจริง ส่วนหนึ่งคื่อ การวางชิ้นงาน เพื่อให้ชิ้นงาน สามารถพิมพ์ได้ และสามารถใช้งานได้จริงด้วย

มีตัวอย่าง VDO เพื่อให้เห็นภาพและเข้าใจได้ง่ายขึ้นครับ


จะเห็นได้ว่า การพิมพ์ชิ้นงาน ชิ้นเดียวกัน แต่ทิศทางการวาง ไม่เหมือนกัน ก็ส่งผลต่อการใช้งานจริงเช่นกันครับผู้อ่านบทความนี้ สามารถนำไปประยุคใช้ เพื่อให้ชิ้นงาน 3D ที่เราพิมพ์ออกมา สามารถใช้งานจริงๆได้นะครับ!Credit : https://www.youtube.com/watch?v=ZiQek0wei1g
             https://techwang.wordpress.com/2015/03/12/ugly-3d-printed-layer-ridges-ways-to-give-the-part-a-better-surface-finish/
             https://www.reddit.com/r/3Dprinting/comments/at1t6g/in_love_with_1mm_layer_height_on_a_desktop_3d/

Visitors: 72,161