ประโยชน์ของการใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติสำหรับการศึกษา

ประโยชน์ของการใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติสำหรับการศึกษา
(3D Printer For Education)

 

                การใช้การพิมพ์ 3 มิติในระบบการศึกษาเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับกระบวนการเรียนรู้ นักเรียน ในปัจจุบัน ซึ่งเป็น การเพิ่มทักษะ และศักยภาพ การเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาในระดับต่างๆ ทั้งผู้เรียน และผู้สอน ซึ่ง 3D Printerอาจเรียกได้ว่าเป็นเครื่องมือปฏิวัติการศึกษาในปัจจุบันเลยก็ว่าได้

ข้อดีและจุดเด่นของการนำเครื่องพิมพ์ 3 มิติ  เพื่อใช้สำหลับการศึกษา

ดึงดูดความสนใจกระต้องการเรียนรู้ของนักเรียน

        การพิมพ์ 3 มิติมีประโยชน์เพิ่มเติมในการดึงดูดรักษาความสนใจสำหรับผู้เรียนที่อายุน้อยผ่านอุปกรณ์หรือสื่อที่สามรถมองมองเห็นและจับต้องได้  กระบวนการของการออกแบบและการพิมพ์การสร้างสรรค์ของพวกเขาทั้งก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และทำให้เกิดผลตอบรับจากความคิดไปสู่การสร้างความคิดทำให้กระบวนการเรียนรู้สนุกไม่น่าเบื่อ

 


สร้างสื่อรูปแบบที่จับต้องได้

       สำหรับการใช้การพิมพ์ 3 มิติในด้านการศึกษาคือการนำวัตถุออกจากหน้าจอคอมพิวเตอร์และสู่โลกแห่งความจริงทางกายภาพ (สามารถมองเป็นได้หลายมิติ และจับต้องได้) - และอยู่ในมือของนักเรียนสำหรับการตรวจสอบการวิเคราะห์และกระบวนการอื่น ๆ ที่ได้รับประโยชน์จากการจัดการทางกายภาพ


เรียนรู้จากแบบจำลอง 3 มิติ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับชั้นเรียนศิลปะและเทคนิคการใช้ความสามารถด้านต้นแบบในการทำให้ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบของนักเรียน


 

นี่เป็นเพียงตัวอย่างของวิธีการที่โรงเรียนและนักเรียนสามารถใช้เครื่องพิมพ์ 3D ในห้องเรียนได้

- นักเรียนประวัติศาสตร์สามารถพิมพ์สิ่งประดิษฐ์ทางประวัติศาสตร์เพื่อตรวจสอบ

- นักเรียนออกแบบกราฟิกสามารถพิมพ์งานศิลปะ 3 มิติได้

- นักเรียนภูมิศาสตร์สามารถพิมพ์แผนที่ภูมิประเทศประชากรศาสตร์

 - นักศึกษาวิชาเคมีสามารถพิมพ์แบบจำลอง 3 มิติของโมเลกุล

- นักเรียนวิชาชีววิทยาสามารถพิมพ์เซลล์ไวรัสอวัยวะและสิ่งประดิษฐ์ทางชีวภาพอื่น ๆ

- นักเรียนคณิตศาสตร์สามารถพิมพ์แบบจำลอง 3 มิติของปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ

- นักเรียนวิทยาศาสตร์สามารถพิมพ์สิ่งประดิษฐ์ทางทางวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้งานและทดสอบการทำงาน


 

 Credit :

www.lpfrg.com/applications/education-and-3d-printing/

ultimaker.com/applications/education

 
Visitors: 72,162