clickaloo ประกอบชิ้นส่วนตามจินตนาการจาก 3D Printer

clickaloo


เป็นเวปไซต์ ที่จัดทำรวมรวม PART ที่เป็นทรงแท่งๆ และเจาะรู โดยใช้ 3D Printer พิมพ์ Part ต่างๆ


เพื่อสามรถประกอบ ต่อให้เป็นรูปแบบได้ตามต้องการ เพื่อสร้าง
สรร และพัฒนา จินตนาการของเด็กๆ ได้ดีอีกด้วย
 
credit : www.clickaloo.com
     
: www.myminifactory.com

Visitors: 72,165