20 โปรแกรม ฟรีๆ สำหรับเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

โปรแกรมฟรี ที่ใช้ในการทำงานพิมพ์ 3 มิติ ใช้ออกแบบ ใช้เขียแบบ 3มิติ และใช้ Slice model เพิ่อใช้งานกับเครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D Printer)

https://all3dp.com/1/best-free-3d-printing-software-3d-printer-program/

#Software
#TinkerCAD
#3D Slash
#Sculptris
#SketchUp
#Fusion 360
#FreeCAD 3D Design
#Onshape 3D Design
#Netfabb Slicer
#3D-Tool Free Viewer
#MakePrintable
#MeshLab STL Editor
#Meshmixer
#Cura Slicer
#CraftWare
#KISSlicer
#MatterControl
#Repetier
#Slic3r Slicer
#OctoPrint


Credit : https://all3dp.com/1/best-free-3d-printing-software-3d-printer-program/

 

Visitors: 71,514